Festival komornej hudby 2020

HRÁME PRE RADOSŤ

29. 7. 2020 | 19:30 hod. | Ortodoxná synagóga | Prešov

HRÁME PRE RADOSŤUž ako samotný názov otváracieho koncertu ARTIS festivalu naznačuje, základným princípom jeho hudobnej dramaturgie sa – aj vzhľadom k pohnutým okolnostiam doby – úplne prirodzene stala túžba uviesť hudbu plnú pozitívnej nálady, radosti, lásky a viery v skorý návrat do normálneho života.

Návštevníci koncertu sa tak môžu tešiť na hodinovú nádielku čarokrásnej hudby v podaní špičkových slovenských umelcov Ivety Hylasovej Bachmannovej, Igora Karška, Jozefa Luptáka, Dagmar Duždovej, a Zuzany Oráčovej ako hosťa.

PROGRAM:

Wolfgang Amadeus Mozart:
…………Adagio KV 580a
Josef Suk:
…………Elegie, op 23
Rebecca Clarke:
…………Lullaby
Johann Sebastian Bach:
…………Aria variata alla maniera italiana, BWV 989
…………upravil I. Karško
Hans Steinmetz:
…………Liebesruf eines Faun
Astror Piazzolla:
…………Chiquilin de Bachin
Astor Piazzolla:
…………Štyri ročné obdobia v Buenos Aires – Leto, Zima

Trvanie koncertu: 1 hodina

predaj vstupeniek od 14. júla 2020:
MIC Hlavná 67 Prešov, www.ticket-art.sk

ÚČINKUJÚCI:

Iveta HYLASOVÁ BACHMANNOVÁ anglický roh
Igor KARŠKO husle
Jozef LUPTÁK violončelo
Dagmar DUŽDOVÁ klavír
Zuzana ORÁČOVÁ husle a. h.


PIANO EXTRAVAGANZA

19. 8. 2020 | 19:00 hod. | Ortodoxná synagóga | Prešov

Unikátny koncert štyroch klaviristov – pedagógov Konzervatória v Košiciach, ktorí sa stretnú na spoločnom pódiu, aby na jednom klavírnom krídle uviedli skvosty originálnych skladieb pre štvorručný klavír, ako aj úpravy známych orchestrálnych a operných diel pre 4, 6, či dokonca 8 rúk. V netradičnej podobe tak zaznie napríklad Smetanova Vltava, Chačaturjanov Šabľový tanec, a iné.

 

PROGRAM:

Johann Sebastian Bach / G. Kurtág:
…………Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit BWV 106
Franz Schubert:
…………Andantino Varié D. 823
Johannes Brahms:
…………Uhorský tanec č. 1 g mol
…………Uhorský tanec č. 5 fis mol
Christoph Willibald Gluck:
…………Ballet z opery Orfeus a Eurydika
…………
úprava pre klavír štvorručne
Bedřich Smetana:
…………Vltava z cyklu Má vlast
…………
úprava pre klavír štvorručne
Manuel de Falla:
…………Tanec z opery La Vida Breve
…………
úprava pre klavír šesťručne
Aram Iľjič Chačaturjan:
…………Šabľový tanec z baletu Gajané
…………..
úprava pre klavír štvorručne
Albert Lavignac:
…………Galop Marche pre 8 rúk

Trvanie koncertu: 1 hodina

predaj vstupeniek od 14. júla 2020:
MIC Hlavná 67 Prešov, www.ticket-art.sk

ÚČINKUJÚCI:

Erik JÁMBOR
Silvia GOLECOVÁ SCHWARZBACHEROVÁ
Daniela KAČMÁROVÁ
Dagmar DUŽDOVÁ

4 klaviristi
Erik, Sisa, Danka, Dáša

 

 

 

 

 

 


Bacha na BACHA

30. 8. 2020 | 15:00 hod. | STM Solivar – Sklad soli | Prešov

Interpretačný postoj Milana Paľu k Bachovej hudbe vzišiel z jej dlhoročného skúmania, ktoré vyústilo do originálnej a unikátnej podoby. Umelec prichádza z vlastnou úpravou Šiestich suít pre violu, v ktorej sa snaží o najvernejšie priblíženie originálnemu zámeru skladateľa.

Koncertné uvedenie Šiestich suit BWV 1007-1012 na viole a päťstrunových husliach v podaní Milana Paľu tak iste rozvíri stojaté vody zaužívaných bachovských interpretačných tradícií a predstavuje odvážny počin umelcovho interpretačného snaženia.

Špecifický moment predstavuje Suita č. 6 BWV 1012, ktorá je pôvodne komponovaná pre päťstrunový historický nástroj violoncello piccolo (či violoncello da Spalla). Milan Paľa túto suitu uvedie na svojich päťstrunových husliach milanolo, (ktoré majú rovnaký, o oktávu vyššie znejúci rozsah ako violoncello piccolo), čím sa úzko prilbíži k pôvodnému zámeru J. S. Bacha.

Umelcovo koncertné vystúpenie v Prešove bude prvým kompletným koncertným uvedením Šiestich suit na viole v podaní slovenského interpreta.

PROGRAM:

Šesť violončelových suit BWV 1007 – 1012 v úprave pre violu

Suita č. 1 G dur, BWV 1007 pre violu

1. Prélude
2. Allemande
3. Courante
4. Sarabande
5. Menuet I, Menuet II
6. Gigue

Suita č. 2 d mol, BWV 1008 pre violu

1. Prélude
2. Allemande
3. Courante
4. Sarabande
5. Menuet I, Menuet II
6. Gigue

Suita č. 3 C dur, BWV 1009 pre violu

1. Prélude
2. Allemande
3. Courante
4. Sarabande
5. Bourrée I, Bourrée II
6. Gigue

PRESTÁVKA

Suita č. 4 Es dur, BWV 1010 pre violu

1. Präludium
2. Allemande
3. Courante
4. Sarabande
5. Bourrée I, Bourrée II
6. Gigue

Suita č. 5 c mol, BWV 1011 pre violu

1. Prélude
2. Allemande
3. Courante
4. Sarabande
5. Gavotte I, Gavotte II
6. Gigue

Suita č. 6 D dur, BWV 1012 pre päťstrunové husle alebo violu

1. Prélude
2. Allemande
3. Courante
4. Sarabande
5. Gavotte I, Gavotte II
6. Gigue

Trvanie koncertu: 2 hodiny a 50 minút (prestávka 20 minút)
Naštudovanie tohto diela z verejných zdrojov podporil formou štipendia Fond na podporu umenia.

ÚČINKUJÚCI:

Milan PAĽA viola, päťstrunové husle „milanolo“


MILOVANÉ PIESNE

30. 9. 2020 | 19:00 hod. | Evanjelické kolégium | Prešov

Jana Kurucová
Jana Kurucová

 

 

…Dvořák & Strauss v podaní sólistky Deutsche Oper Berlin

 

 

 

 

PROGRAM:

Antonín Dvořák

Op. 7 ………………….Kytice / Žežhulice / Skřivánek / Opuščená
Op.B.23 …………….Překážky / Přemítání


Luis Vierne
……Berceuse (Uspávanka)

AntonínDvořák

Op.73 ………………..Dobrú noc, má milá / Žalo dievča, žalo trávu
…………………………..Ach není, není tu, co by mě tešilo / Ej, mám ja koňa faku
Op.83 ………………..V tak mnohem srdci mrtvo jest / Já vím, že v sladké naději
…………………………..Nad krajem vévodí lehký spánek / V té sladké moci očích tvých
…………………………..Ó duše drahá, jedinká

Tomáš Mihalik
……………………………Largo – improvizácia na tému z „Novosvetskej“ symfónie

Richard Strauss

Op.27, č.4 …………..Morgen
Op.10, č.1 ……………Zueignung
Op.27, č.2 …………..Cäcilie pre stredný hlas

 

Trvanie koncertu: 1 hodina

predaj vstupeniek od 1. augusta 2020:
MIC Hlavná 67 Prešov, www.ticket-art.sk

ÚČINKUJÚCI:

Jana KURUCOVÁ mezzosoprán
Dagmar DUŽDOVÁ klavír
TOMÁŠ MIHALIK harmónium (ako hosť)

www.janakurucova.de