Novinky

1. 9. 2019 | 17:00 hod. | Ortodoxná synagóga | Prešov

Milan Paľa, Ladislav Fančovič

Dve z najvýraznejších slovenských hudobných osobností súčasnosti, fenomenálny huslista Milan Paľa a klavírny virtuóz Ladislav Fančovič, odohrajú koncert venovaný husľovým sonátam Mieczyslawa Weinberga pri príležitosti 100. výročia narodenia skladateľa.

Títo dvaja medzinárodne etablovaní umelci, ktorí radi a často búrajú zaužívané predstavy o interpretácii vážnej hudby, už spolupracujú vyše 15 rokov. Vydali napríklad vynikajúci album s kompletným dielom Eugena Suchoňa pre husle a klavír, komplet troch husľových sonát od Johannesa Brahmsa či mimoriadny komplet štyroch CD so všetkými husľovými sonátami od L. van Beethovena.
Koncert umelcov v Prešove má na programe tri Weinbergove sonáty. Celkovo ich skladateľ napísal deväť: šesť z nich boli komponované pre husle a klavír, tri pre husle sólo. Toto vystúpenie je prvým koncertom letno – jesenného turné po Slovensku, ktorého zavŕšením bude nahrávka kompletného cyklu sonát.


Gala Peter Kellner, bas

Sólista Viedenskej štátnej opery & hostia

25. 7. 2019 | 19:00 hod. | Ortodoxná synagóga | Prešov

Peter Kellner

Galakoncert slovenského operného speváka Petra Kellnera, sólistu prestížnej Wiener Staatsoper (Viedenskej štátnej opery), v súčasnosti jediného zástupcu slovenského operného umenia na tejto slávnej opernej scéne.

Program koncertu obsahuje výber árií svetovej opernej a oratoriálnej literatúry, očarujúci cyklus piesní „Songs of travel“ anglického skladateľa R. V. Williamsa, doplnených o umeleckú recitáciu do slovenčiny prebásnených veršov piesní, ako aj nádhernú Williamsovu skladbu „Variácie na Greensleeves“ pre violu a klavír a iné hudobné prekvapenia.

 


Le Nuove Musiche – Selva morale et spirituale

3. 8. 2019 | 19:00 hod. |Kostol Sv. Jozefa – františkáni| Prešov

Le nuove musiche
Le nuove musiche

Po veľmi úspešnom vystúpení na minulom ročníku ARTIS festivalu sa medzinárodný barokový súbor Le Nuove Musiche vráti do Prešova a svojim poslucháčom prednesie nový program obsahujúci sakrálnu vokálno – inštrumentálnu hudbu s názvom „Selva morale et spirituále“. Le nuove musiche znamená v preklade Nová hudba a prinášať neznámu, teda novú hudbu, je cieľom Le nuove musiche.
Pri interpretácii skladieb, pri ktorých ide často o moderné premiéry, hudobníci využívajú originály, či historické kópie barokových nástrojov.
Obsadenie súboru je absolútne unikátne, podľa požiadaviek barokových skladateľov. Bohato sa využíva chitarrone, baroková gitara, arpa doppia, arcilutna, viola da gamba či barokové husle.
Le nuove musiche preto prináša originálne farby a nálady hudby začiatku 17. storočia.


Lana Kuščer & Dongni Xie

11. 8. 2019 | 19:00 hod. | Ortodoxná synagóga | Prešov

Lana Kuščer, Dongni Xie

Tretí koncert patrí interpretkám, ktoré svoj talent už mnohokrát úspešne preverili na veľkých medzinárodných súťažiach, a ich koncertné itineráre sú v súčasnosti plné. Slovinská flautistka Lana Kuščer a čínska klaviristka Dongni Xie už v mladom veku udivovali publikum svojim nevídaným talentom, prirodzenou muzikalitou a dokonalou technickou prípravou..
Interpretky vo svojich recitáloch s obľubou siahajú po neobvyklom, vzrušujúcom repertoári.
Pre prešovské publikum si umelkyne, okrem diel známych skladateľov (Enescu, Liszt, Taktakishvili) pripravili aj hudobné lahôdky menej známych autorov ako A. Bax, CH. Bray či I. Clarke, ktorého úsmevná, no technicky i výrazovo nesmierne náročná skladba „Veľké vlakové preteky“ pre flautu sólo býva vždy zaručeným trhákom.