Novinky

ARTIS FESTIVAL KOMORNEJ HUDBY 2021
9. ročník

nedeľa 25. júl |18.00 | Ortodoxná synagóga

ZWIEBEL QUARTET hrá Mahlera & Brahmsa

Marek Zwiebel, husle | Peter Zwiebel, viola |

Ján Bogdan, violončelo | Ladislav Fančovič, klavír

štvrtok 5. august |19.15 | Konkatedrála sv. Mikuláša

ORGANOVÝ KONCERT
predstavenie novozrekonštruovaného barokového organa

Tomáš Mihalik, organ a hostia

 

nedeľa 15. august |18.00 | Ortodoxná synagóga

ŠPANIELSKE, MEXICKÉ a TALIANSKE IMPRESIE

Rafael Alvarez, tenor (Mexiko) | Petra Alvarez Šimková, soprán (ČR)
Dagmar Duždová, klavír

 

utorok 17. august | 19.15 | PKO Čierny orol

FATS JAZZ BAND

Večer swingovej hudby 20. až 40. rokov minulého storočia v dobovom oblečení.

 

štvrtok 9.september |19.00 | Ortodoxná synagóga

KONCERT NA PAMIATKU OBETÍ HOLOKAUSTU

ktorým si pripomenieme Deň obetí holokaustu a rasového násilia,
80. výročie vládneho nariadenia tzv. židovského kodexu


Jana Jámborová, flauta | Erik Jámbor, klavír
Martin Švec, klarinet
| D. Duždová, klavír

 

podrobnosti čoskoro

info: www.artisfestival.sk