Jarný ARTIS koncert – Slovenský komorný orchester

Slovenský komorný orchester

12. 05. 2016 | 19.00 h | Evanjelický kostol Svätej Trojice | Hlavná 143 | Prešov


PROGRAM

1. Wolfgang Amadeus MOZART
Malá nočná hudba, K. 525

1. Allegro
2. Romanze: Andante
3. Menuetto: Allegretto
4. Rondo: Allegro

2. Dušan MARTINČEK
Passacaglia pre sláčikový orchester

3. Iris SZEGHY
Ad Parnassum podľa obrazov Paula Kleea

IV. Fischbild (Rybí obraz)
V. Meerschnecken – König (Kráľ morských slimákov)

4. Anton PETRÍK
Scherzo pre violončelo a sláčikový orchester „Venované Slovenskému komornému orchestru“
svetová premiéra

5. Antonín DVOŘÁK
Serenáda E dur, op. 22

1. Moderato
2. Tempo di Valse
3. Scherzo: Vivace
4. Larghetto
5. Finale: Allegro vivace

Zmena programu vyhradená

ÚČINKUJÚCI

Slovenský komorný orchester

Ewald DANEL, umelecký vedúci/husle

Karolína HURAYOVÁ-ZÍVALÍKOVÁ, violončelo

VSTUPENKY

Rezervovať/Objednať

Trvanie koncertu: cca 1,5 h

Plagát