Covid-19 OPATRENIA

Milí návštevníci festivalu ARTIS 2021, veľmi nám záleží, aby návšteva festivalu bola čo najbezpečnejšia.

Prosíme Vás o dodržiavanie následujúcich opatrení:

  • vstupujte do priestorov konania podujatia s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka),
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto podujatia,
  • zákaz podávania rúk,
  • odporúčame pri príchode a odchode z priestorov podujatia dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov
  • dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu)

COVID AUTOMAT PREŠOV

Všetky dôležité a aktuálne informácie o ochorení COVID−19