Československý komorný orchester – Dni českej kultúry 2015

Československý komorný orchester, Praha
Dni českej kultúry 2015

30. 09. 2015 | 19.00 h | Evanjelické kolégium | Hlavná 137 | Prešov


PROGRAM

 1. Antonio VIVALDI
  Concerto grosso op. 3, č. 11, d moll
 2. Antonín FILS
  Sinfonia in G
 3. Johann Sebastian BACH
  Koncert pre dvoje husle d moll
 4. Antonín DVOŘÁK
  Serenáda E Dur, op. 22

ÚČINKUJÚCI

Československý komorný orchester, Praha

Jan MRÁČEK – husle
Rimma KOTMELOVÁ – husle

VSTUPENKY

Vstupné dobrovoľné

Plagát