Partneri

Partneri

Fond na podporu umeniaŽidovská náboženská obec, Prešov
Hudobný fondOpera Slovakia

Prešovský večerník

Prešov

 

 

Projekt bol podporený dotáciou mesta Prešov vo výške € 1 725,-

 

Mediálni partneri

Prešovský večerník