Kontakt ARTIS

Kontakt

ARTIS, občianske združenie
Federátov 9
080 01 Prešov
Mail: info@artisfestival.sk

IČO: 42341116
Bankové spojenie
Názov účtu: ARTIS
Banka: Československá obchodná banka, a.s. (ČSOB)
Kód banky: 7500
Označenie banky: CEKOSA
BIC/SWIFT kód: CEKOSKBX
Číslo účtu: 4019169138
IBAN: SK4975000000004019169138
IBAN (pre tlač): SK49 7500 0000 0040 1916 9138

Napíšte nám email alebo kontaktujte nás prostredníctvom
kontaktného formulára.