Barokové Vianoce 2013

Barokové Vianoce

29. 12. 2013 | 16.00 h | Evanjelické kolégium | Prešov

PROGRAM

1. Georg Philipp Telemann (1681 – 1767)
Sonáta pre violončelo a basso continuo D dur, TWV 41:D6
zo zbierky „Der getreue Musikmeister“, č. 16
Lento – Allegro – Largo – Allegro

2. Johann Sebastian Bach (1680 – 1750)
Sonáta pre violu da gamba a čembalo g mol, BWV 1029
Vivace – Adagio – Allegro

3. Bernardo Storace (cca 1637 – 1707)
Passacaglia pre čembalo sólo
zo zbierky „Selva di varie compositioni d’intavolatura per cimbalo ed organo“, 1664

4. Jean-Baptiste Barrière (1707 – 1747)
Largo zo sonáty č. 2, op. 2

5. Johann Sebastian Bach (1680 – 1750)
Erbarme dich, mein Gott
Ária pre alt, obligátne husle a orchester z Matúšových pašií, BWV 244/47 (vlastná úprava)

6. Johann Sebastian Bach (1680 –1750)
Komm, süßes Kreuz
Ária pre bas, obligátnu violu da gamba a basso continuo z Matúšových pašií, BWV 244/66 (vlastná úprava)

7. Antonio Vivaldi (1678 –1741)
Sonáta pre violončelo a basso continuo a mol, RV 44
Largo – Allegro poco – Largo – Allegro

ÚČINKUJÚCI

Michal SŤAHEL
barokové violončelo
(Anthony Posch, Viedeň 1720) zapožičané z Esterházyho nadácie Eisenstadt

Soma DINYÉS
čembalo a organ pozitív