Profil – Soma Dinyés

Soma DINYÉS

Soma DINYÉS
Soma DINYÉS

patrí k popredným interpretom a odborníkom v oblasti barokovej hudby v Maďarsku. Pôsobí ako zbormajster, čembalista a organista. Absolvoval na Lisztovej hudobnej akadémii v Budapešti, kde študoval viacero odborov – zborové dirigovanie, hru na čembale a hudobnú teóriu.
V roku 1995 založil súbor Ars longa zložený zo zboru a komorného orchestra, s cieľom zvýšiť odborný štandard tzv. historicky poučenej, autentickej interpretácie barokovej hudby na maďarskej hudobnej scéne. Súbor nahral viacero CD a pravidelne vystupuje na prestížnych hudobných festivaloch v Maďarsku a zahraničí. V rokoch 2002 a 2003 súbor predviedol celý cyklus Bachových Lipských kantát (celkom 54) na koncertoch v Budapešti.

Od r. 2009 Soma Dinyés učí hudobnú teóriu a intonáciu na Hudobnej škole Bélu Bartóka v Budapešti a súčasne koncertne pôsobí ako hráč na organe a harpsichorde. Pravidelne vystupuje s takými renomovanými maďarskými orchestrami, ako sú: Budapest Festival Orchestra, Franz Liszt Chamber Orchestra, Ferenc Erkel Chamber Orchestra, Mendelssohn Chamber Orchestra.
Je členom viacerých barokových súborov – Musica Profana, Aura Musicale, Hortus Musicus a i.

Na Slovensku pravidelne vystupuje s našim najvýznamnejším barokovým súborom Solamente Naturali, s ktorým podnikol mnoho európskych turné.