Profil – Slovenský komorný orchester

Slovenský komorný orchester

Slovenský komorný orchester. Kredit: Peter Brenkus
Slovenský komorný orchester

vznikol v roku 1960 na pôde Slovenskej filharmónie a pri jeho zrode stál vynikajúci huslista sliezskeho pôvodu Bohdan Warchal (1930–2000). Od svojho založenia bol jedným z najpopulárnejších súborov v oblasti klasickej hudby na Slovensku. Pod vedením majstra Warchala sa sformoval na popredného predstaviteľa slovenského interpretačného umenia v zahraničí. Odborná kritika vyzdvihovala najmä prepracované frázovanie a mäkký farebný zvuk telesa. Ťažiskom repertoáru orchestra bola hudba baroka, neskôr i hudba 19. a 20. storočia, vrátane množstva premiér slovenských a zahraničných skladateľov.

Slovenský komorný orchester účinkoval na významných hudobných festivaloch – Festival de Musique de Strasbourg, Salzburger Festspiele, Festival de Musique Montreux-Vevey, Budapest Zenei Hetek, Strieborná lýra v Petrohrade, Pražská jar, Janáčkův máj, Bratislavské hudobné slávnosti, Košická hudobná jar a i. Uskutočnil koncerty na prestížnych svetových pódiách v Európe, Severnej a Južnej Amerike, Austrálii a Ázii. Spolupracovali s ním významní interpreti – Vladimir Spivakov, Tabea Zimmermann, Miklós Perényi, Anne-Sophie Mutter, Cyprien Katsaris, Jean-Pierre Rampal, Michala Petri, Heinz Hollinger, Peter Schreier, François Leleux, František Herman, Bernard Soustrot, Guy Touvron a i. Pre domáce a zahraničné nahrávacie spoločnosti súbor nahral vyše 100 titulov hudby rôznych štýlových období.

Bohdan Warchal viedol orchester celých 40 rokov. Jeho nástupcom sa stal Ewald Danel, ktorý je umeleckým vedúcim orchestra od r. 2001. Repertoárové ťažisko omladeného telesa sa jemne posunulo v prospech romantizmu a hudby 20. storočia.

Okrem pravidelných koncertov na pôde Slovenskej filharmónie, účinkovania na festivaloch a koncertných turné v zahraničí orchester uskutočňuje mnohé mimoriadne zaujímavé projekty. Po prvýkrát na Slovensku uviedol na jednom koncerte kompletné Bachove Brandenburské koncerty a Orchestrálne suity. Na svojich koncertoch postupne uviedol aj všetky Concerti grossi G. F. Händla, A. Corelliho a raritný komplet sláčikových symfónií mladého F. Mendelssohna Bartholdyho. Orchester objavil pre slovenské publikum mnohé doteraz na Slovensku neuvedené diela svetových autorov, uskutočnil slovenskú premiéru diela „osem ročných období“ A. Vivaldiho a A. Piazzollu. Významnou mierou sa podieľa na uvádzaní slovenskej hudobnej tvorby, od r. 2001 premiéroval viac ako päťdesiat skladieb. Okrem toho uskutočnil špeciálne koncerty k významným výročiam jubilujúcich skladateľov – Hommâge à Bach, Dvořák, Mozart, Šostakovič, Suchoň.

Výrazný prínos svojho zakladateľa pre slovenskú hudbu si orchester každoročne pripomína mimoriadnym koncertom Hommâge à Bohdan Warchal. V rámci cyklu Hudba v chrámoch udržiava starú bratislavskú tradíciu uvádzania diela J. Haydna Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži v Katedrále sv. Martina na Kvetnú nedeľu, niekoľkokrát uviedol oratórium Mesiáš G. F. Händla, pokračuje tiež v uvádzaní koncertov pre ľudí so zdravotným postihnutím.

V koncertnej sezóne 2015/2016 si orchester pripomenie 55. výročie svojho založenia. V januári 2016 uskutočnil koncertné turné po Japonsku.

Zdroj: http://www.filharmonia.sk/slovensky-komorny-orchester/profil-3/