Profil – Karolína Hurayová-Zívalíková

Karolína HURAYOVÁ-ZÍVALÍKOVÁ

Karolína Hurayová-Zívalíková
Karolína Hurayová-Zívalíková

narodila sa v Prešove. Hre na violončele sa venuje od šiestich rokov. Už počas štúdia na ZUŠ Mikuláša Moyzesa v Prešove pod vedením Anny Páleníkovej získala významné ocenenia – medzinárodný violončelový festival Augustína Procházku v Košiciach, 1995, 1996 a 1998 – 1. miesta; Heranova violončelová súťaž v Ústí nad Orlicí, 1997 a 1999 – 3. miesta, medzinárodná súťaž v rakúskom Liezene, 2000 – 2. miesto, medzinárodná súťaž Čírenie talentov v Dolnom Kubíne, 2002 – 3. miesto.

V roku 1998 sa stala mimoriadnou a v roku 2002 riadnou žiačkou Štátneho konzervatória v Bratislave, v triede Mgr. art. Karola Filipoviča. Na súťaži slovenských konzervatórií v roku 2002 a 2005 – 1. miesto. Na tej istej súťaži v roku 2007 v kategórii Sláčikové kvarteto získala 1. miesto. V roku 2008 Štátne konzervatórium úspešne absolvovala s titulom Najlepší absolvent roka.

V rokoch 2007 – 2013 študovala na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni pod vedením Mag. art. Stefana Kropfitscha, ktoré ukončila s vyznamenaním.

Zúčastnila sa majstrovských kurzov komornej a orchestrálnej hry pod vedením Antonína Moravca a Julie Gartmann (Nemecko), Reinharda Latzka a Louisom Clareta (Holandsko). Stefana Kropfitscha (Bulharsko).

Pôsobila v orchestroch: Orchester Opery Slovenského národného divadla, Bratislavský symfonický orchester, Slovenská filharmónia, Virtuosi Brunenses, Webern Sinfonietta, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Slovenský komorný orchester a Wiener Symphoniker.

Sólovo i ako členka komorných zoskupení a orchestrov účinkovala na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Rakúsku, Holandsku, Švajčiarsku, Srbsku, Francúzsku, Nemecku, Číne, Indonézii, Japonsku.

Aktívne sa venuje komornej hre, o. i. je stálou členkou a sólistkou komorného orchestra Sinfonietta Bratislava.