Profil – Dagmar Duždová

Dagmar Duždová

Dagmar Duždová
Dagmar Duždová

 sa narodila v Prešove. Hru na klavíri študovala na košickom Kon­zer­vatóriu a VŠMU v Bra­tislave. Od roku 2000 bola pedagogičkou komornej hry a korepe­títorkou na Royal Scottish Academy of Music and Drama v Glasgowe. V roku 2003 prijala ponuku na hosťovanie v Južnej Kórei, kde pôsobila 5 rokov ako Hudobná riaditeľka koncertnej a opernej spoločnosti „OperaM“.

Je vyhľadávanou komornou hráčkou a spolupracuje s mnohými vynikajúcimi našimi aj zahraničnými umelcami. Na konte má veľa koncertných turné v J. Kórei, Japonsku, Číne, Singapure a 7 štátoch Európy.

Vystupovala na významných hudobných festivaloch a na pódiách známych koncertných sál, ako sú Saint Martin in the Fields (Londýn), Merchant House (Glasgow), Queen´s Hall (Edinburg), Sejong Art Center (Soul) a i.

Dagmar sa okrem koncertnej a pedagogickej činnosti už niekoľko rokov vášnivo venuje aj propagácii a šíreniu klasickej hudby formou organizovania koncertov, hudobných kurzov a iných kultúrnych podujatí. V rokoch 2003 – 2008 bola riaditeľkou „Euroasia Summer Music Festival“ – cyklu koncertov klasickej hudby a hudobných majstrovských kurzov, ktoré sa uskutočnili v spolupráci s VŠMU v Bratislave a Konzervatóriom v Košiciach. V rodnom meste Prešov v roku 2012 založila ARTIS festival komornej hudby, ktorého je riaditeľkou a hudobnou dramaturgičkou.

V súčasnosti pôsobí ako pedagogička a korepetítorka na Konzervatóriu v Košiciach.