profil – Silvia Golecová Schwarzbacherová

Silvia Golecová Schwarzbacherová

Silvia Golecová SchwarzbacherováSilvia Golecová Schwarzbacherová absolvovala Vysokú školu múzických umení s titulom „artis doctor“ – doktor umenia, v odbore hra na klavíri v triede Prof. Mariána Lapšanského (2009 – 2012). Pod vedením Prof. Idy Černeckej  študovala na VŠMU magisterskú časť štúdia (2004 – 2009 ). Absolutórium získala na Konzervatóriu v Bratislave v triede Mgr.art. Petra Pažického, ArtD. (1997 – 2003), s ktorým spolupracuje dodnes. Konzervatórium v Bratislave ukončila sólovým výstupom s komorným orchestrom pod umeleckým vedením Františka Töröka (člen Moyzesovho kvarteta).

Počas štúdií hry na klavíri sa zúčastnila niekoľkých majstrovských kurzov: A. Øland ( Royal Academy of Music, Aarhus, Dánsko, 2010), P. Gulda (Viedeň, 2009), Drahomíra Biligova (Taliansko 2007 – 08, – 09), Zuzana Čizmarovič (Kolín nad Rýnom, 2004), Eva Fischerová( SR 2003 ).

Pod pedagogickým vedením Petra Pažického sa intenzívne venovala aj štúdiu v oblasti komornej hry – klavírne duo (2006 – 2009), s ktorým sa zúčastnila Medzinárodnej súťaže F. Schuberta pre klavírne duá v Jeseníku (2007, 2009), Medzinárodnej súťaže v komornej hre „ Camillo Togni“ (Taliansko, 2009).

Ako komorná hráčka tiež spolupracovala s členmi Slovenskej filharmónie – klavírne trio.

Pôsobila tiež  ako stabilná členka orchestra Klassik Orchester Bad Hofgastein v Rakúsku ( 2014 – 2017 ).

Vystupuje na rôznych hudobných fórach ( Komorné dni J. N. Hummela, Ars nova-festival súčasného umenia, Hudba mladých-Slovenský rozhlas, Fórum mladých talentov, Orfeus –festival súčasnej hudby VŠMU).

Dlhodobo sa venuje pedagogickej činnosti, korepetícii a príprave mladých klaviristov do pedagogickej praxe. Pôsobila na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave (2009 – 2016) a na ZUŠ J. Kowalského v Bratislave ( 2005 – 2017 ), kde zároveň zastávala pozíciu vedúcej klavírneho odboru. Študenti pod jej pedagogickým vedením získali rôzne ocenenia na interpretačných súťažiach a tiež sú úspešnými absolventami pokračujúcimi v štúdiu na VŠMU Bratislava, JAMU Brno, Konzervatóriu Bratislava, Lycée Jeanne d´Arc de Mulhouse (Francúzsko).

V súčasnosti pôsobí ako pedagóg a korepetítor na Konzervatóriu Timonova 2 v Košiciach a na totožných pozíciách na ZUŠ Jantárová 6 v Košiciach.