profil – Daniela Kačmárová

Daniela Kačmárová

Daniela Kačmárová
Daniela Kačmárová

sa narodila vo Svidníku. Študovala hru na klavíri na Konzervatóriu v Košiciach v triede Mgr.art. Melánie Hermanovej, neskôr absolvovala magisterské štúdium na Vysokej škole múzických umení pod vedením prof. Zuzany Niederdorfer-Paulechovej a Prof. Mariána Lapšanského.

Zúčastnila sa konzervatoriálnych súťaží, Medzinárodnej Smetanovej klavírnej súťaže v Plzni a rôznych klavírnych kurzov a seminárov: Majstrovský kurz hry na klavíri prof. Gábora Eckhardta v Komárne (2011); seminár a otvorené hodiny na VŠMU v Bratislave:  Paul Gulda (2009), prof. Drahomíra Biligová(2008), Mgr. art. Peter Pažický ArtD.(2010 – 2011); účasť na Medzinárodných klavírnych kurzoch v Sanoku (2008) : prof. Tatiana Shebanova ( Hudobná akadémia v Bydgoszczi), prof. Zbygniev Faryniarz ( Hudobná akadémia vo Wroclawe); Klavírne kurzy na AU v Banskej Bystrici (2008) : prof. Otto Niederdorfer (Kunstuniversität v Grazi), prof. Stephan Möller- Spaemann ( Universität für Music und darstellende Kunst vo Viedni).

Okrem nadobúdania praxe v oblasti sprievodného klavírneho umenia, dlhodobo pôsobila na rôznych stupňoch školského vzdelania: ZUŠ Hálkova v Bratislave (2007 – 2008), ZUŠ M. Ruppeldta v Bratislave (2009 – 2010), ZUŠ Ľ.Rajtera (2010 – 2011), Konzervatórium Košice ( 2011 – súčasnosť), Prešovská univerzita v Prešove (2012 – 2013).

V súčasnosti sa venuje pedagogickej a korepetítorskej činnosti na Konzervatóriu v Košiciach, Timonova 2,  doktorandskému štúdiu na Akadémii umení v Banskej Bystrici v triede Prof. Mariána Lapšanského , sólovej a komornej koncertnej činnosti v rôznych zoskupeniach – klavírne trio, klavírne duo, štvorručná hra na klavíri.