Tomáš Mihalik

Tomáš Mihalik
Tomáš Mihalik

Tomáš Mihalik

patrí k najvýraznejším reprezentantom slovenského organového umenia.

Študoval hru na organe na Konzervatóriu v Košiciach v triede Emílie Dzemjanovej. V štúdiách pokračoval na VŠMU v Bratislave pod vedením Imricha Szabó. V júni 2020 úspešne ukončil štúdiá hry na organe na Conservatoire national supérieur de musique et de danse v Lyone v triede Françoisa Espinasse a Liesbeth Schlumberger.

Účinkoval na viacerých celoslovenských Prehliadkach mladých slovenských organistov, na Festivale sakrálneho umenia v Košiciach, na 4. Medzinárodnom mládežníckom festivale organovej hudby v Užhorode a na 8. Festivale talentov v Katowiciach v Poľsku.

Zúčastnil sa majstrovských kurzov s významnými osobnosťami organovej hudby
ako sú Vincent Warnier a Olivier Latry, titulárny organista Katedrály Notre Dame v Paríži.

Účinkoval na viacerých významných slovenských festivaloch ako sú Organové dni v Piešťanoch, BachTribute v Banskej Štiavnici, Medzinárodný organový festival Ivana Sokola v Košiciach.

Účinkoval v rámci Organových koncertov pod Pyramídou v Slovenskom rozhlase v Bratislave a na Bratislavskom organovom festivale 2015 na Bratislavskom hrade.

Pravidelne koncertuje v Nemecku, Poľsku, Francúzsku a v Českej republike, kde okrem iných účinkoval na Medzinárodnom organovom festivale Audite Organum 2015 v Prahe.

V roku 2013 získal 1.miesto v 2.kategórii a titul Absolútny víťaz na Súťaži slovenských konzervatórií v hre na organe. V roku 2014 sa stal víťazom Medzinárodnej organovej súťaže Petra Ebena v Opave a tiež nositeľom Prémie Nadácie Českého hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skladby Petra Ebena.

Organový recitál v rámci 9.ročníka ARTIS festivalu komornej hudby.
Koncert sa uskutočnil 5.8.2021 v Chráme sv. Mikuláša v Prešove.


Záznam priameho prenosu Organového koncertu Tomáša Mihalika vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. (Devín 23.04.2023)