Tomáš Mihalik

Tomáš Mihalik
Tomáš Mihalik

Tomáš Mihalik (*1992)
Hudbe sa venoval spočiatku ako samouk, neskôr sa necelé dva roky vzdelával na ZUŠ v Gelnici. Študoval hru na organe na Konzervatóriu v Košiciach v triede Emílie Dzemjanovej.
V štúdiách pokračoval na VŠMU v Bratislave pod vedením Imricha Szabó. V súčasnosti študuje organ na Conservatoire national supérieur de musique et de danse v Lyone v triede Françoisa Espinasse a Liesbeth Schlumberger.

Účinkoval na viacerých celoslovenských Prehliadkach mladých slovenských organistov, na Festivale sakrálneho umenia v Košiciach na 4. Medzinárodnom mládežníckom festivale organovej hudby v Užhorode (2011) a na 8. Festivale talentov v Katowiciach v Poľsku (2012).

Zúčastnil sa majstrovských kurzov s viacerými významnými osobnosťami organovej hudby (Vincent Warnier, Olivier Latry). Účinkoval tiež na viacerých slovenských festivaloch (Organové dni v Piešťanoch, Bach Tribute, Medzinárodný organový festival Ivana Sokola).

Účinkoval v rámci Organových koncertov pod Pyramídou v Slovenskom rozhlase v Bratislave, hral organové koncerty v Nemecku a v Poľsku. Účinkoval na Bratislavskom organovom festivale 2015.
Vystúpil na Medzinárodnom organovom festivale Audite Organum 2015 v Prahe.

V roku 2013 získal 1.miesto v 2.kategórii a titul Absolútny víťaz na Súťaži slovenských konzervatórií v hre na organe. V roku 2014 sa stal víťazom Medzinárodnej organovej súťaže Petra Ebena v Opave a tiež nositeľom Prémie Nadácie Českého hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skladby Petra Ebena.