Profil – Milan Paľa

Milan Paľa

Milan Paľa

Milan Paľa (* 1982) sa narodil v Prešove. Študoval na konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici (1996 – 2000) v triede Mgr. Petra Strenáčika. Po absolvovaní konzervatória pokračoval na viedenskej Universität für Musik und darstellende Kunst a vysokoškolské štúdium ukončil na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne, kde absolvoval v triede doc. Františka Novotného. Je nositeľom ocenení z domácich a medzinárodných súťaží, medzi ktoré patrí napr. Concourse Moderne Riga, Leoš Janáček Competition Brno, Bohuslav Martinů Competition, Anglo-Czecho-Slovak Trust London atď.

Ako sólista spolupracoval so Státní filharmonií Brno, Slovenskou filharmóniou, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu Bratislava, Rozhlasovým orchestrom Kyjev, Petrohradským kongresovým orchesterom, Petrohradským filharmonickým orchestrom, Capella of St. Petersburg a dirigentmi, napr. Theodor Guschlbauer, Howard Arman, Alexander Černušenko, Leoš Svarovsky, Ondrej Olos, David Svee, Peter Gribanov a iní. Koncertoval vo Švajčiarsku, Francúzsku, Rusku, na Ukrajine, Nemecku, Rakúsku, Malte…

V roku 2009 získal Milan Paľa Cenu Ľudovíta Rajtera. Cenu udeľuje Hudobné centrum mladej osobnosti slovenskej hudby. Milan Paľa je len druhým držiteľom tejto ceny, ktorá bola prvýkrát udelená v roku 2006 a získal ju nielen za výnimočné interpretačné kvality, ale aj za svoj ojedinelý prístup k slovenskej hudbe, ktorá si prostredníctvom jeho strhujúceho podania získava čoraz väčšiu pozornosť nielen na domácich, ale aj zahraničných pódiách.

www.milanpala.com