profil – Iveta Hylasová Bachmannová

Iveta Hylasová Bachmannová

Iveta-Hylasova-Bachmannova
Iveta Hylasová Bachmannová

Iveta Hylasová Bachmannová sa narodila v Košiciach a tu tiež študovala na Konzervatóriu hru na hoboji v triede Štefana Sklenku. V štúdiu ďalej pokračovala na Hudobnej Akadémii múzických umení (AMU) v Prahe.

V rokoch 1991 – 1992 krátko pôsobila ako sólo hobojistka v Košickej štátnej filharmónii, a po roku následne získala míesto prvej sólistky na anglický roh v Symfonickom orchestri hl. m. Prahy FOK. Tu spolupracovala s šéfdirigentom Petrom Altrichterom, neskôr Jiřím Bělohlávkem a Sergem Baudem.

V roku 1994 se stala zakladajúcou členkou Prague Philharmonia PKF, kde potom sedem rokov pôsobila jako sólohobojistka. Na toto obdobie Iveta Bachmannová spomína: „Boli to uskutočnené sny, pokračovanť v skúsenosti z Gustav Mahler Jungendorchestra (GMJO) a vytvoriť komorný orchester plný entuziazmu a mladistvého zápalu. Pod vedením C. Abbada, J. Judda, V. Neumanna som v orchestri GMJO bola v rokoch 1988 a 1989 sólohobojistkou. Bolo to nádherné obdobie, kedy steny mojej internátnej izby AMU zdobili fotky mňa a veľkých umelcov Abbada či Jessye Norman. Koncert vo Waldbühne – 3. Symphonia G. Mahlera s Abbadom a J. Norman bol pre mňa nezabudnuteľný zážitok.“

V roku 2003 Ivetu Bachmannovú jej túžba po ďalších zahraničných skúsenostiach zaviedla na konkurz na sólo anglický roh do Deutsche Oper Berlin, ktorú aj získala a doteraz aj pôsobí. V dobe, keď do orchestra nastúpila, bol šéfdirigentom Christian Tielemann.

Iveta Bachmannová spolupracuje s poprednými nemeckými orchestrami ako napr. Bamberger Symphoniker, Gewandhaus Orchester Leipzig, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Rundfunk-Sinfonieorchestr Berlin, Konzerthausorchester Berlin, Philharmonisches Staatsorchester Hamburg a Dresdner Semperoper.