KONCERT NA PAMIATKU OBETÍ HOLOKAUSTU

KONCERT NA PAMIATKU OBETÍ HOLOKAUSTU

ktorým si pripomenieme Deň obetí holokaustu a rasového násilia,
80. výročie vládneho nariadenia tzv. židovského kódexu

9. 9. 2021 | 19:00 hod. | Ortodoxná synagóga | Prešov

 

 

 

 

 

PROGRAM:

informácie čoskoro

ÚČINKUJÚCI:
Janka JÁMBOROVÁ flauta
Erik JÁMBOR klavír
Martin ŠVEC klarinet
Dagmar DUŽDOVÁ klavír

VSTUPENKY:
8 € voľné sedenie
Predpredaj: MIC Hlavná 67, Prešov
online: (tootoot.fm)
hodinu pred koncertom na mieste konania podujatia