Účinkujúci Le nuove musiche

Le nuove musiche:

soprán: Hilda Gulyás (Slovenská republika)
soprán: Helga Varga-Bach (Slovenská republika)
barokové husle: Adam Szendrei (Slovenská republika)
viola da gamba: Mateusz Kowalski (Poľská republika)
arpa doppia: Margit Schultheiss (Nemecko)
baroková gitara: Pierre Pitzl (Rakúsko)
chitarrone: Jakub Mitrík, umelecký vedúci (Slovenská republika)
cembalo: Martin Gedeon (Slovenská republika)
mezzosopran: Jarmila Balážová (Slovenská republika)
barokové husle: Esther Neumann (Nemecko)

Le nuove musiche je barokový súbor, ktorý vznikol v roku 2016 a venuje sa najmä interpretácii raného talianskeho baroka. Le nuove musiche znamená v preklade Nová hudba a prinášať neznámu, teda novú hudbu, je cieľom Le nuove musiche.
Pri interpretácii skladieb, pri ktorých ide často o moderné premiéry, hudobníci využívajú originály, či historické kópie barokových nástrojov.
Obsadenie súboru je absolútne unikátne, podľa požiadaviek barokových skladateľov. Bohato sa využíva chitarrone, baroková gitara, arpa doppia, arcilutna, viola da gamba či barokové husle. Le nuove musiche preto prináša originálne farby a nálady hudby začiatku 17. storočia.
Le nuove musiche má za sebou množstvo koncertov doma i v zahraničí. V roku 2017 sa Le nuove musiche predstavil na festivale v Poľsku a v roku 2018 turné v Nemecku a tiež Poľsku. Súbor pravidelne vystupuje na Slovensku.
Ako sólistky s Le nuove musiche spolupracujú popredné slovenské sopranistky – Hilda Gulyás a Helga Varga-Bach.
V roku 2019 so súborom spolupracuje aj významná nemecká huslistka Esther Neumann a cembalista Martin Gedeon