Profil – Hilda Gulyásová

Hilda Gulyásová

Hilda Gulyás
Hilda Gulyás

Hilda Gulyásová ako sólistka Komorného zboru Štátneho konzervatória v Bratislave (1997 – 2010) účinkovala v štátoch Európy, USA a Blízkeho Východu. Po ukončení študijných rokov sa zamerala predovšetkým na interpretáciu diel sakrálneho charakteru z obdobia baroka, klasicizmu a súčasnej chrámovej hudby.

Jej aktivity v oblasti liturgickej hudby sú späté predovšetkým s Františkánskou schólou v kostole Zvestovania Pána v Bratislave, ktorá sa zaoberá aj oživovaním hudobného dedičstva františkánskych skladateľov.

Ako sólistka i členka rôznych hudobných zoskupení sa predstavila na hudobných festivaloch – Bratislavské hudobné slávnosti, Dni starej hudby, Konvergencie, Trnavská hudobná jar, Pohoda a i.

Pravidelne spolupracuje so súbormi Solamente naturali, Musica aeterna, Collegium Wartberg, SKO Bohdana Warchala. Pôsobila aj v gospelovo – jazzovej formácii The Hope Gospel Singers and Band.

V súčasnosti pedagogicky pôsobí na Štátnom konzervatóriu v Bratislave v oddelení cirkevnej hudby, kde vyučuje hlasovú výchovu, dejiny cirkevnej hudby a zborový spev.