Profil – Jakub Mitrík

Jakub Mitrík

Jakub Mitrík
Jakub Mitrík

Študoval gitaru na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave pod vedením profesora Jozefa Zsapku. Absolvoval štúdium na VŠMU v Bratislave v triede Martina Krajča.

Zaujíma sa však tiež o hudbu z obdobia baroka a gitarovú hudbu z obdobia 19. storočia a jej historicky poučenú interpretáciu na kópiách historických nástrojov.

Hru na teorbu študoval na ASH v Brne u Jana Čižmářa. Od roku 2015 študuje v nemeckých Brémach.