Profil – Adam Szendrei

Adam Szendrei

Adam Szendrei
Adam Szendrei

Študoval na VŠMU hru na husliach, kde sa začal venovať aj historicky poučenej interpretácií v triede Petra Zajíčka. Zučastnil sa na workshope Accentus musicalis v Schloss Hofe.
Je tiež členom orchestra Bratislava Hot Serenaders, komorného orchestra ZOE a súboru Musica aeterna.