Milan Paľa, Ladislav Fančovič

Milan Paľa, Ladislav Fančovič

1. 9. 2019 | 17:00 hod. | Ortodoxná synagóga | Prešov

Milan Paľa, Ladislav Fančovič

Dve z najvýraznejších slovenských hudobných osobností súčasnosti, fenomenálny huslista Milan Paľa a klavírny virtuóz Ladislav Fančovič, odohrajú koncert venovaný husľovým sonátam Mieczyslawa Weinberga pri príležitosti 100. výročia narodenia skladateľa.

Títo dvaja medzinárodne etablovaní umelci, ktorí radi a často búrajú zaužívané predstavy o interpretácii vážnej hudby, už spolupracujú vyše 15 rokov. Vydali napríklad vynikajúci album s kompletným dielom Eugena Suchoňa pre husle a klavír, komplet troch husľových sonát od Johannesa Brahmsa či mimoriadny komplet štyroch CD so všetkými husľovými sonátami od L. van Beethovena.
Koncert umelcov v Prešove má na programe tri Weinbergove sonáty. Celkovo ich skladateľ napísal deväť: šesť z nich boli komponované pre husle a klavír, tri pre husle sólo.
Toto vystúpenie je prvým koncertom letno – jesenného turné po Slovensku, ktorého zavŕšením bude nahrávka kompletného cyklu sonát.

PROGRAM

Husľové sonáty Mieczyslawa Weinberga

Sonata č.1 op.12
Allegro
Adagietto
Allegro

Sonata č.2 op.16
Allegro
Lento
Allegro moderato Allegro con fuoco

Sonata č.4 op.39
Adagio
Allegro ma non troppo

Trvanie koncertu: 55 min.

ÚČINKUJÚCI

Milan Paľahusle
Ladislav Fančovičklavír

Vstupné: 9/7/5 eur
Predpredaj:
MIC Hlavná 67, Prešov
Ibis – Cestovná kancelária, Hlavná 78, Prešov
a v sieti Ticket Art, www.ticket-art.sk