Profil – Ladislav Fančovič

Ladislav Fančovič

Ladislav-Fančovič
Ladislav-Fančovič

Ladislav Fančovič (1980) ukončil štúdium na konzervatóriu v Bratislave v triede Petra Čermana s titulom ‚Najlepší absolvent roka‘ v roku 2000. V rokoch 1999-2000 študoval na Akadémii múzických umení v Prahe v triede Mariána Lapšanského, v rokoch 2000 – 2002 na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni u Wolfganga Watzingera a v rokoch 2000 – 2005 na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede Mariana Lapšanského, kde svoje doktorandské štúdium ukončil v roku 2010. Viackrát sa stal finalistom a laureátom domácich a medzinárodných súťaží: medzinárodná klavírna súťaž F. Chopina v Mariánskych Lázňach, medzinárodná súťaž E. Nyiregyhaziho v Krakove, súťaž študentov slovenských konzervatórií, medzinárodná klavírna súťaž Piano Bratislava, medzinárodná súťaž J. N. Hummela, súťaž Talent roku 2000 a 2002 atď. Svoje vzdelanie si dopĺňa účasťou na majstrovských kurzoch (Jan Wijn, Abbey Simon, Gyorg Sándor, Karl Heinz Kämmerling, Mikhail Voskresensky a. i.)

Pravidelne vystupuje ako sólista s mnohými slovenskými a českými orchestrami napr. Slovenskou filharmóniou, Symfonickým orchestrom slovenského rozhlasu, Symfonickým orchestrom českého rozhlasu, Pražskou komornou filharmóniou, Filharmóniou Bohuslava Martinů Zlín, Filharmóniou Hradec Králové, Solistes Europeéns Luxembourg, Bruno Walter Festival Orchestra, Štátnou filharmóniou Košice, ŠKO Žilina, Pressburger Philharmoniker, Slovenským komorným orchestrom pod vedením dirigentov Ondreja Lenárda, Vladimíra Válka, Friedricha Haidera, Františka Vajnara, Jerzyho Swobodu, Leoša Svárovského, Martina Leginusa, Kirka Trevora, Justusa Franza, Mária Košika, Jacka Martina Händlera a i. Popri sólistickej činnosti je vyhľadávaným komorným hráčom a stálym členom zoskupení Hugo Kauder Trio a Berger Trio.

Okrem koncertov na Slovensku a v Čechách účinkoval na významných festivaloch vo väčšine európskych krajín, Malajzii, USA a na Cypre. Ladislav Fančovič vydal pre vydavateľstvá Diskant, Pavlík Records a Slovak Radio Records viac než 20 CD nosičov, z ktorých najvýznamnejšie počiny sú: CD Ernö Dohnányi vol. 1 – premiérovo publikované štyri kusy, rapsódie a koncertné etudy pre klavír, Eugen Suchoň – Piano & Violin Works – skladby pre klavír a husle, ktoré nahral s husľovým virtuózom Milanom Paľom jedinečnou päťkanálovou technikou a CD Leopold Godowsky – Piano Sonata in E minor, ktorej naštudovanie je ojedinelým počinom v celosvetovom meradle. Vo svojom repertoári Ladislav Fančovič rád siaha po veľmi náročných a málo hrávaných skladbách, ktoré sa z dôvodu obtiažnosti zriedkavo objavujú na programoch koncertných sál.

Intenzívne sa venuje aj naštudovávaniu a propagácii slovenskej hudobnej tvorby. V roku 2011 Ladislav Fančovič zhmotnil svoju lásku k starému džezu tým, že založil a umelecky vedie jazzový orchester Fats Jazz Band, ktorý hrá swingovú hudbu 30-tych až 40-tych rokov minulého storočia. V roku 2014 Ladislav Fančovič založil saxofónové kvarteto Saxophone Syncopators, ktoré sa venuje interpretácii skladieb vážnej hudby, ale aj autentickej interpretácii štýlu ragtime po vzore ansámblov zo začiatku 20. storočia.