Bacha na Bacha

Bacha na BACHA

30. 8. 2020 | 15:00 hod. | STM Solivar – Sklad soli | Prešov

Interpretačný postoj Milana Paľu k Bachovej hudbe vzišiel z jej dlhoročného skúmania, ktoré vyústilo do originálnej a unikátnej podoby. Umelec prichádza z vlastnou úpravou Šiestich suít pre violu, v ktorej sa snaží o najvernejšie priblíženie originálnemu zámeru skladateľa.

Koncertné uvedenie Šiestich suit BWV 1007-1012 na viole a päťstrunových husliach v podaní Milana Paľu tak iste rozvíri stojaté vody zaužívaných bachovských interpretačných tradícií a predstavuje odvážny počin umelcovho interpretačného snaženia.

Špecifický moment predstavuje Suita č. 6 BWV 1012, ktorá je pôvodne komponovaná pre päťstrunový historický nástroj violoncello piccolo (či violoncello da Spalla). Milan Paľa túto suitu uvedie na svojich päťstrunových husliach milanolo, (ktoré majú rovnaký, o oktávu vyššie znejúci rozsah ako violoncello piccolo), čím sa úzko prilbíži k pôvodnému zámeru J. S. Bacha.

Umelcovo koncertné vystúpenie v Prešove bude prvým kompletným koncertným uvedením Šiestich suit  na viole v podaní slovenského interpreta.

PROGRAM:

Šesť violončelových suit BWV 1007 – 1012 v úprave pre violu

Suita č. 1 G dur, BWV 1007 pre violu

1. Prélude
2. Allemande
3. Courante
4. Sarabande
5. Menuet I, Menuet II
6. Gigue

Suita č. 2 d mol, BWV 1008 pre violu

1. Prélude
2. Allemande
3. Courante
4. Sarabande
5. Menuet I, Menuet II
6. Gigue

Suita č. 3 C dur, BWV 1009 pre violu

1. Prélude
2. Allemande
3. Courante
4. Sarabande
5. Bourrée I, Bourrée II
6. Gigue

PRESTÁVKA

Suita č. 4 Es dur, BWV 1010 pre violu

1. Präludium
2. Allemande
3. Courante
4. Sarabande
5. Bourrée I, Bourrée II
6. Gigue

Suita č. 5 c mol, BWV 1011 pre violu

1. Prélude
2. Allemande
3. Courante
4. Sarabande
5. Gavotte I, Gavotte II
6. Gigue

Suita č. 6 D dur, BWV 1012 pre päťstrunové husle alebo violu

1. Prélude
2. Allemande
3. Courante
4. Sarabande
5. Gavotte I, Gavotte II
6. Gigue

Trvanie koncertu: 2 hodiny a 50 minút (prestávka 20 minút)
Naštudovanie tohto diela z verejných zdrojov podporil formou štipendia Fond na podporu umenia.

ÚČINKUJÚCI:

Milan PAĽA viola, päťstrunové husle „milanolo“