Profil – Tünde Jakab

Tünde Jakab

Tünde Jakab, flautaTünde Jakab sa narodila v hudobníckej rodine. Ako 7-ročná začala hrať na zobcovej flaute pod vedením Magdalény Rizmanovej. Od začiatku svojej muzikantskej dráhy sa zúčastňovala súťaží a má za sebou početné prvenstvá a ceny pre laureáta; Celoslovenská súťaž Radio Slovakia (1999) 1. cena, Medzinárodná súťaž komornej hudby „Yuventa“ (2002) – Zvláštna cena za umelecký výkon, Medzinárodná súťaž v Nižnej (2003 a 2005) 1. cena. Ako 13-ročná debutovala so Slovenskou filharmóniou v Redute. Zúčastnila sa mnohých vystúpení a spolupracovala s renomovanými dirigentmi ako Ondrej Lenárd, Igor Dohovič, Fritz Bruckner a ďalší.

V roku 2004 sa začala venovať hre na priečnej flaute v triede Márie Macákovej. O rok neskôr vyhrala na celoslovenskej Súťaži Jána Cikkera (1. cena) a získala vyznamenanie „Najlepší mladý slovenský flautista“, takisto na medzinárodnej súťaži v Nižnej získala 1. cenu. V roku 2013 získala 2. miesto na Medzinárodnej súťaži „Giovanni Musicisti“ (Taliansko) a 3. miesto na Medzinárodnej súťaži súčasnej hudby v Treviso (Taliansko).

Ako 16-ročná bola prijatá na Univerzitu hudby a divadelných umení vo Viedni ako mimoriadny študent do triedy Prof. Helmuta Schallera. Štvorročné štúdium v odbore flauta – pedagogický smer ukončila pod vedením Prof. Waltera Wretschitcha. V júni 2014 pod vedením Prof. Eszter Alföldy-Boruss ukončila štúdium na Univerzite hudby a divadelných umení v Grazi v odbore flauta – koncertný smer s vyznamenaním.

V januári 2011 debutovala v Zlatej sále Musikverein vo Viedni po boku legendárnej operetnej divy KS Renate Holm, s ktorou mala česť účinkovať aj na iných podujatiach. V súčasnosti je na magisterskom štúdiu na Univerzite hudby a divadelných umení v Grazi pod vedením Prof. Dietera Fluryho a aktívne hrá vo Wien Alt-Salon Orchester sólo flautu.

www.tuendejakab.com