Profil – Slovenský mládežnícky orchester

SLOVENSKÝ MLÁDEŽNÍCKY ORCHESTER

Slovenský mládežnícky orchestervznikol v r. 2016 z iniciatívy Hudobného centra s cieľom podporiť prípravu mladej generácie hudobníkov na pôsobenie v profesionálnej praxi, ako aj celkovo pozdvihnúť úroveň slovenského mládežníckeho interpretačného umenia.

Orchester ponúka príležitosť študentom a mladým umelcom nadobudnúť prostredníctvom štýlovo rôznorodej dramaturgie cenné skúsenosti v oblasti hudobnej interpretácie, práce s dirigentom či sólovými hráčmi. Od svojho vzniku orchester pracoval pod dirigentským a umeleckým vedením renomovaných hudobníkov (Martin Majkút, Benjamin Bayl, Jozef Horváth, Igor Karško) a spolupracoval s vynikajúcimi sólistami (Dalibor Karvay, Jakub Čižmarovič, Stanislav Masaryk, Martin Adámek, Miki Skuta).

Slovenský mládežnícky orchester tvorí v súčasnosti viac než 100 mladých hudobníkov, študentov konzervatórií a hudobných akadémií, ktorí úspešne absolvovali konkurz.

Od mája r. 2017 je Slovenský mládežnícky orchester súčasťou Európskej federácie národných mládežníckych orchestrov (EFNYO). Po početných koncertoch na festivaloch na Slovensku (o.i. Allegretto, Košická hudobná jar, Piešťanský festival) vystúpil Slovenský mládežnícky orchester v r. 2019 po prvý raz v zahraničí: v rámci koncertného cyklu Musica Orbis v Prahe a na 20. ročníku medzinárodného festivalu mládežníckych orchestrov Young Euro Classic vo Veľkej sále Konzerthausu v Berlíne.