Profil – Ondrej Veselý

Ondrej Veselý

Ondrej Veselý
Ondrej Veselý

interpretačne vyrástol z toho najlepšieho zo slovenského hudobného prostredia – vzdelanie získal pod vedením prof. Jozefa Zsapku, Petra Remeníka, Adama Marca a Lukáša Borzíka. V hudobnom prejave sa vyznačuje dôrazom na prirodzenú muzikalitu vyrastajúcu z pochopenia a vhľadu do špecifického naturelu a rétoriky hudobného textu interpretovaných skladieb. Jeho interpretačné zameranie je priamo spojené so slovenskou hudobnou kultúrou a jej skladateľskými osobnosťami akými sú Jozef Kolkovič, Iris Szeghy, Marián Budoš, Viera Janárčeková, Jevgenij Irshai, Víťazoslav Kubička, Peter Machajdík, Július Fujak, a i., s ktorými aj osobne kooperuje na rôznych projektoch. Jeho interpretačná aktivita vyústila i do priamej spolupráce so skladateľmi z Belgicka, Talianska, Brazílie, USA a Austrálie, z ktorých mnohí dedikovali diela práve Ondrejovi Veselému.

V roku 2013 sa stal laureátom grantového programu „Talenty Novej Európy” a získal grant od CEF a spoločnosti Slovnaft, a. s.

Ako skladateľ a aranžér komponuje najmä diela sólového a komorného charakteru. Jeho skladby zazneli už na troch kontinentoch (Európa, Amerika, Ázia) a sú hrané, o. i., prominentnými interpretmi ako sú gitaristi Sergio a Odair Assad (Brazília) či svetoznámy violončelista Yo Yo Ma (USA). Dlhodobo taktiež spolupracuje s brazílsko-americkou skladateľkou Clarice Assad.