Profil – Miroslav Greman

Miroslav Greman

Miroslav Greman, marimba
Miroslav Greman

Štúdium odboru hra na bicích nástrojoch absolvoval na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici (P. Solárik) a na Janáčkovom konzervatóriu v Ostrave (V. Fildán). Počas štúdia získaval ako orchestrálny hráč prvé skúsenosti v praxi v Štátnej opere v Banskej Bystrici a Janáčkovej filharmónii v Ostrave. V rokoch 2006 – 2009 študoval v bakalárskom stupni štúdia na Hudobnej fakulte JAMU v Brne (K. Slezák, D. Dlouhý). Počas štúdia absolvoval jednosemestrálnu študijnú stáž so zameraním na hru na marimbe na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart (M. Klimasara). V roku 2008 sa zúčastnil The 5th World Marimba Competition Stuttgart 2008. Po prerušení štúdia, kvôli ročnému angažmánu na poste tympanistu v Slovenskej filharmónii, pokračoval od roku 2010 do roku 2012 v štúdiu rovnakého odboru v nadväzujúcom magisterskom stupni (M. Opršál, R. Tomášek).

Od roku 2012 pôsobí ako tympanista v Štátnej filharmónii Košice a ako pedagóg hlavného predmetu Hra na bicie nástroje na Konzervatóriu Košice.