Profil – Milan Rendoš

Milan Rendoš

Milan Rendoš. Kredit: Dávid Hanko
Milan Rendoš

Milan Rendoš – hráč na kontrabas, akordeón, píšťalku, ústnu harmoniku, gajdy a gajdicu. Je umeleckým vedúcim ľudovej hudby folklórneho súboru Železiar a autorom hudobnej produkcie tohto súboru. Pracuje ako hudobný redaktor Slovenského rozhlasu Košiciach. Je členom programovej rady Košických folklórnych dní a folklórneho festivalu vo Východnej.

www.rendosovci.sk