Profil – Milan Jeriga

Martin Jeriga

Martin Jeriga
Martin Jeriga

pochádza z Kapušian pri Prešove. Od svojich siedmich rokov navštevoval ZUŠ Mikuláša Moyzesa v Prešove u Zuzany Dzurendovej v odbore hra na husliach. V roku 2006 začal študovať violu na Konzervatóriu v Košiciach vo violovej triede Very Lipatovej. Od októbra 2012 bol študentom Akadémie múzických umení v Prahe. V súčasnosti sa pripravuje na štúdium na Royal College of Music v Londýne.

Počas konzervatoriálnych štúdií získal viacero ocenení. Je víťazom medzinárodnej súťaže Talents for Europe v Dolnom Kubíne, súťaže študentov slovenských konzervatórií v hre na violu ako aj v komornej hre. Pravidelne účinkoval na festivaloch súčasnej hudby Hudobné rezonancie a Ars NOVA Cassoviae, ako sólista vystúpil so Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala a s orchestrom Štátnej filharmónie Košice, ktorej bol členom v rokoch 2010-2012.

Zúčastnil sa majstrovských kurzov pod vedením Rona Ephrata, Vladimíra Bukača a Milana Radiča. V októbri 2012 bol členom Wiener Jeunesse Orchestra pod vedením Johannesa Wildnera.