Profil – Michael Berki

Michael Berki

Michael Berki, klavír
Michael Berki

Michael Berki (1981) pochádza z Rimavskej Soboty, kde aj absolvoval základné umelecké vzdelanie. V rokoch 1996 – 2002 študoval na žilinskom konzervatóriu v triede Dariny Švárnej a v rokoch 2004 – 2009 na VŠMU v Bratislave v triede Dany Varínskej. Súkromné hodiny absolvoval u Rolfa Plaggeho na Mozarteu v Salzburgu.

Je vyhľadávaným sólovým aj komorným hráčom – vystúpil v mnohých slovenských mestách i v Rakúsku, bol korepetítorom na viacerých festivaloch (Zámocké hry zvolenské, Revúcke adventné koncerty, Kubínska hudobná jeseň, Humenská hudobná jar, …) V rokoch 2007 až 2009 pôsobil ako korepetítor v súkromnej speváckej triede sólistu Metropolitnej opery v New Yorku Sergeja Kopčáka. So Štátnym komorným orchestrom Žilina vystúpil vo viacerých projektoch v Žiline, ako aj v iných mestách. Bol jeho sólistom na medzinárodnom festivale Melos Étos 2011 v Bratislave v diele Davida Langa Pierced, kde vystúpil pod vedením poľského dirigenta Szymona Bywalca a pri uvedení diela Karneval zvierat od Camille Saint-Säensa pod vedením talianskeho dirigenta Valentina Doniho v žilinskom Dome umenia Fatra v marci tohto roku.

Od roku 2009 pôsobí pedagogicky a aj ako korepetítor na žilinskom konzervatóriu a od roku 2010 aj na Akadémii umení v Banskej Bystrici.