Profil – Marek Pastírik

Marek Pastírik

Marek Pastrírik
Marek Pastrírik

pochádza z Dolného Kubína. Hru na saxofóne študoval na Konzervatóriu v Žiline u Milana Oravca a na Koninklijk Conservatorium v Haagu.

Roku 2009 absolvoval magisterské a o tri roky neskôr aj doktorandské štúdium u prof. Alexandra Stepanova na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde momentálne pôsobí ako pedagóg hry na saxofóne. Okrem toho je od roku 2002 pedagógom na Konzervatóriu v Žiline, kde vyučuje hru na saxofóne, komornú hru a vedie Big Band.

Je vyhľadávaným interpretom jazzovej i klasickej hudby. V rokoch 1999 a 2005 získal s formáciami Hot Sound Dixie Band a Happy 4 Friends prvé miesto na festivale Jazzové Vianoce (Nové tváre slovenského jazzu). Už od štúdii na Konzervatóriu je členom a sólistom Big Bandu žilinského Konzervatória, ktorého vedenie prevzal po jeho zakladateľovi Miroslavovi Beloridovi. Účinkoval s ním na Bratislavských jazzových dňoch a na mnohých ďalších festivaloch doma i v zahraničí. Príležitostne spolupracuje s orchestrami Gustava Broma, J. Bartoša, či M. Jakabčica a s mnohými renomovanými jazzovými hudobníkmi. Je umeleckým vedúcim súboru Balkansambel, ktorý vo svojom repertoári spája prvky balkánskeho folklóru, jazzu a klasickej hudby. Založil a vedie Saxofónové kvarteto Akadémie umení v Banskej Bystrici, s ktorým o. i. premiéroval na festivale Dni Tadeáša Salvu kvarteto Saxofoniáda z dielne tohto autora. Taktiež je nadšeným interpretom starej hudby a ako hráč na historických nástrojoch pôsobí v súboroch A Prima Vista a Tabulatura. Ako sólista v žánri klasického saxofónu spolupracuje taktiež s niekoľkými orchestrami a súbormi. So Štátnou filharmóniou Košice uviedol v roku 2012 Concertino da Camera Jacquesa Iberta. Zároveň od roku 2006 účinkuje pravidelne ako sólista ŠKO Žilina, s ktorým uviedol diela P. Crestona, L. E. Larssona a každoročne vystupuje aj ako sólista na výchovných koncertoch tejto inštitúcie.

Je úspešným a vyhľadávaným aranžérom, pričom spolupracuje s viacerými súbormi a sólistami. Autorsky i hráčsky sa podieľa na koncertnom projekte Ľudovej hudby SĽUK-u a Pacora tria „Ornamenty“, ktorý mal svoju premiéru v máji tohto roku.