Profil – Alžbeta Klasová

Alžbeta Klasová

Alžbeta Klasová, saxofón. Kredit: Andrea Tufescu
Alžbeta Klasová

Alžbetine počiatočné kroky v štúdiu hry na saxofóne siahajú na Súkromnú základnú umeleckú školu vo Vranove nad Topľou, kde študovala pod vedením M. Stanovčáka. V štúdiu pokračovala na Konzervatóriu v Košiciach v triede profesora Štefana Tkáča. V roku 2012 získala na celoslovenskej súťaži Slovenských konzervatórií v Žiline 1. miesto. Pravidelne účinkovala na festivale Hudobné rezonancie v Košiciach, zúčastnila sa viacerých nahrávaní v Slovenskom rozhlase. V júni 2012 sólovo vystúpila so Štátnou filharmóniou Košice.

Od septembra 2012 je študentkou Londýnskej Royal College of Music, jej profesorom je Kyle Horch. Počas štúdia na konzervatóriu sa začala venovať aj hre na klarinete v triede profesora Júliusa Kleina. V štúdiu pokračuje aj v Londýne pod vedením profesorky Janet Hilton. Je členkou saxofónového kvarteta Hestia Quartet, s ktorým účinkovala na rôznych komorných koncertoch v Londýne. Zúčastnili sa aj majstrovských kurzov pod vedením holandského saxofonistu Franka Timpe. Vo februári tohto roku vystúpila na charitatívnom koncerte pre Ukrajinu, v júni bola pozvaná účinkovať na benefičnom koncerte na pomoc zaplavenému Srbsku. Bola vybraná účinkovať v orchestri medzinárodného festivalu The Musica Mundi International Festival v Belgicku, ktorý sa uskutočnil v júli tohto roku. Alžbeta Klasová je podporovaná štipendiom od Dr. Michaela Westa.