Profil – Igor Karško

Igor Karško

Igor Karško

sa narodil v roku 1969 v Prešove. Študoval hru na hus­liach na Konzervatóriu v Koši­ciach v triede K. Pet­róc­ziho. Pokračoval v štú­diu hry na husliach, komornej hry a dirigovania na AMU v Prahe. V roku 1991 bol pozvaný Lordom Menuhinom študovať na Akadémii v Gstaade, Švajčiarsko (A. Lysy, Y. Menuhin)

Bol členom Camerata Lysy a Mládež-níckeho orchestra G. Mahlera pod vedením C. Abbada.

Od r. 1991 je členom Serenade String Trio, s ktorým získal 1. cenu na medzinárodných súťažiach v Caltanissetta a Trapani (Taliansko). Koncertoval na recitáloch, komorných koncertoch aj sólisticky po celej Európe.

V roku 1993 sa stal koncertmým majstrom Luzernského symfonického orchestra a Camerata Zürich.

Ako koncertný majster barokového orchestra La Scintilla podnikol v r. 2005 turné po USA s Ceciliou Bartoli.

Je zakladateľom zoskupení La Banda Antix a La Gioconda, členom Les Musicians du Louvre M. Minkowského. Pôsobí ako profesor na Musikhochschule Luzern.

Hrá na famóznych husliach „Il Viotti“, ktoré v Cremone v roku 1768 vyrobil Lorenzo Storioni.