Profil – Erik Jámbor

Erik Jámbor

Erik Jámbor, klavírErik Jámbor (1986) sa narodil v Košiciach, na klavíri začal hrať ako 13-ročný. ZUŠ M. Hemerkovej v Košiciach navštevoval v rokoch 2002–2005. Pôvodne vyštudovaný mechanik počítačových sietí pokračoval v štúdiu na Konzervatóriu v Košiciach pod vedením Mgr. art. Márie Draveckej. Na Vysokej škole múzických umení v Bratislave študoval hru na klavíri v triede prof. Idy Černeckej a komornú hru u prof. Jozefa Podhoranského. Zúčastnil sa klavírnej súťaže Beethovenov Hradec a súťaže v klavírnej hre a v komornej hudbe študentov slovenských konzervatórií, kde aj získal ocenenia.

Vystupuje na rôznych hudobných festivaloch, bol členom klavírneho kvarteta GEMME, jazzového orchestra Bratislava Hot Serenaders a momentálne sa venuje pedagogickej a korepetítorskej činnosti.