Profil – Natália Nagyová

Natália Nagyová

Natália Nagyová
Natália Nagyová

pochádza z Košíc. Absolvovala ZUŠ M. Hemerkovej v Košiciach. Už počas tohto štúdia sa zúčastňovala na mnohých celoslovenských a medzinárodných súťažiach, prehliadkach a kurzoch (Talents for Europe Dolný Kubín, Husľové dielne s doc. Jindřichom Pazderom, Festival Ivana Ballu Nižná, Festival E. Suchoňa Pezinok a i.)

V štúdiu pokračovala na Konzervatóriu v Košiciach v husľovej triede Jany Lattákovej. Počas štúdia na Konzervatóriu získala na Súťaži konzervatórií SR v r. 2007 1. miesto a v r. 2009 2. miesto.

Zúčastnila sa taktiež barokových kurzov eduMEMA (r. 2009) pod vedením Ulli Engel, Interpretačných kurzov Musica Arvenzis Dolný Kubín (Jozef Kopelman, Misha Furman) a Masterclassov na JAMU v Brne pod vedením Františka Novotného a Bohumila Smejkala. Konzervatórium ukončila sólovým vystúpením so Štátnou filharmóniou Košice.

V štúdiu pokračovala na HAMU v Prahe, kde svoje interpretačné umenie zdokonaľovala v triede prof. Ivana Štrausa a Leoše Čepiského.Po úspešnom absolvovaní bakalárskeho štúdia na HAMU sa na jeseň roku 2013 stala študentkou prof. Sophie Jaffé na Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Frankfurte nad Mohanom v rámci programu ERASMUS. Následne absolvovala aj prijímacie skúšky do magisterského štúdia (taktiež do triedy S.Jaffé). Štúdium ukončila v júli 2016 titulom Magister umenia.

Od jesene 2016 pôsobí v orchestri Bamberger Symphoniker v bavorskom meste Bamberg.
Počas štúdia v Nemecku mala opäť možnosť priučiť sa umeniu barokových huslí v triede Prof. Petry Müllejans (Freiburger Barockorchester), Bernhard Forck (Akademie für alte Musik Berlin ) či Prof. Mechthild Karkow, ako aj masterclassov u Simona Fischera či Stephana Picarda.