Profil – Lukáš Kmiť

Lukáš KMIŤ

Lukáš Kmiť
základné hudobné vzdelanie získal na ZUŠ M. Moyzesa a ZUŠ J. Pöschla v Prešove. V štúdiu pokračoval na Konzervatóriu v Košiciach u Very Lipatovej.

Úspešne sa zúčastnil viacerých domácich aj zahraničných súťaží a majstrovských kurzov. Ako sólista účinkoval so Symfonickým orchestrom Konzervatória v Košiciach, Štátnou filharmóniou Košice, Mládežníckou vyšehradskou filharmóniou.

V rokoch 2006-2010 pokračoval v štúdiu na Royal College of Music v Londýne (profesor Andriy Viytovych), ktoré ukončil s vyznamenaním. Ako člen orchestrov RCM hral pod vedením osobností ako Bernard Haitink, Janos Furst, Sir Roger Norrington, John Wilson, Esa Pekka Salonen.

V roku 2009 bol Lukáš prijatý do Mládežníckeho orchestra G. Mahlera, popri tom bol vybraný aj na projekt „Gustav Mahler Academy“ v talianskom Bolzane. V júli 2009 účinkoval ako sólo violista v Brittenových komorných operách pod taktovkou Lorina Maazela na festivale Castleton pri Washingtone, USA. Predstavil sa aj sólovým recitálom v Mirbachovom paláci v Bratislave a v októbri 2009 predviedol violový koncert F. A. Hoffmeistera so „Situation Opera Orchestra“ v Londýne. V júli 2010 účinkoval na festivale Santander v Španielsku, kde sa tiež zúčastnil majstrovkých kurzov Diemut Poppen a Zakhara Brona.

Od septembra 2010 študuje na Zürcher Hochschule der Künste vo Švajčiarsku v triede Christopha Schillera.