Profil – Karolína Hurayová

Karolína Hurayová

Karolína Hurayová
absolvovala ZUŠ Mikuláša Moyzesa v Prešove v triede Anny Páleníkovej. Zúčastnila sa mnohých medzinárodných súťaží. Na medzinárodnej súťaži Augustína Procházku v Košiciach získala 1. miesta v rokoch 1995, 1996, 1998. Na Heranovej violončelovej súťaži v Ústí nad Orlicí v Českej republike obsadila 3.  miesto v roku 1997 a 1999, v Dolnom Kubíne na súťaži Čírenie talentov v roku 2002 získala 3. miesto.

V roku 1999 sa stala mimoriadnou a v roku 2002 riadnou žiačkou Štátneho konzervatória v  Bratislave v triede Karola Filipoviča. V roku 2002 a 2005 získala na súťaži študentov konzervatórií Slovenskej republiky 1. miesta.
Za najväčšie ocenenie považuje 2. miesto na medzinárodnej súťaži v Liezene v Rakúsku v roku 2002. V júli 2006 absolvovala kurzy komornej a orchestrálnej hry v nemeckom Pommersfeldene (Antonín Moravec, Julia Gartmann).

Účinkovala na mnohých koncertoch ako sólistka aj ako členka komorných a symfonických zoskupení. V súčasnosti je študentkou na Univerzite múzických umení vo Viedni v triede S. Kropfitscha.