Profil – Anton Čonka

Anton Čonka

Anton Čonka
Anton Čonka

Anton Čonka (1992) sa narodil v Prešove. Na husle začal hrať v siedmich rokoch na ZUŠ M.Moyzesa pod vedením prof. Rozálie Varcholovej. V roku 2004 začal navštevovať košické Konzervatórium, kde študoval v triede Karola Petrócziho. Štúdium zavŕšil sólovým v spolupráci so Štátnou filharmóniou Košice, kedy predviedol Koncert pre husle a orchester C. Saint-Saensa.
Od roku 2008 začal študovať na Pražskom konzervatóriu v triede prof. Pavla Kudeláska, kde ukončil štúdium absolventským koncertom s doprovodom orchestra Pražského konzervatória. V štúdiu pokračoval na Akadémii múzických umení v Prahe v triede prof. Pavla Šporcla.
Medzi jeho najväčšie úspechy patria: Medzinárodná súťaž v Užhorode (3.miesto), husľová súťaž Josefa Muziky (absolútny víťaz), Súťaž slovenských konzervatórií (1.miesto), Súťaž českých konzervatórií (2.miesto). Je víťazom Akadémie Václava Hudečka, kde vyhral český majstrovský nástroj a účasť na vianočnom turné s Václavom Hudečkom.
Úspešne absolvoval orchestrálnu akadémiu Českej filharmónie. Je členom Českej sinfonietty a PKS pod vedením Radka Baboráka. Od roku 2015 je primárius multižánrového kvarteta Unique quartet.
Od roku 2014 je zástupca vedúceho II. huslí v Symfonickom orchestri Českého rozhlasu.